Nadstandardne dejavnosti

 

Nadstandardne dejavnosti se izvajajo izven programov vrtca in jih financirajo starši:

  • smučarski tečaj (učitelj smučanja - zunanji sodelavec),
  • plavalni tečaj (učitelj plavanja - zunanji sodelavec),
  • športna vadba (učitelj športne vzgoje - zunanji sodelavec),
  • sodelovanje vrtca s KD Jurij Mozirje – ogled 5 lutkovnih predstav v Mozirju,
  • JU - JITSU ( učitelj Ju - Jitsa - zunanji sodelavec)
  • plesne vaje (zunanji sodelavec). 


Main menu 2

EU Copyright | Page