Pravice staršev in otrok

Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu vrtca in pravico do zaščite zasebnosti.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Tudi otrok sam ima pravice, med njimi so pravica do drugačnosti, pravica do zasebnosti ter pravica do izbire.

Ob vstopu otroka v vrtec se lahko staršem omogoči postopno uvajanje otroka tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini za krajši ali daljši čas.Main menu 2

EU Copyright | Page