Obveznosti staršev do vrtca

Starši so dolžni:

  • upoštevati 9-urno bivanje otroka v vrtcu (daljša prisotnost se doplača),
  • spoštovati poslovalni čas vrtca,
  • priti po otroka, ki v vrtcu zboli, v najkrajšem možnem času,
  • javiti odsotnost otroka preko programa Web vrtec ali E-asistent,
  • sporočiti nalezljivo bolezen ter vse posebnosti, ki jih vzgojno osebje mora poznati,
  • redno plačevati ceno programa.

Vrtec je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Izjemoma pa bo zaprt, če v dneh pred prazniki ne bo vpisanih otrok.

Vrtec Bočna bo predvidoma zaprt od 27.12. do 2. 1. 2022 in od 18. 7. 2022 do 22. 8. 2022 .
 

VELIKO LEPI DOŽIVETIJ IN PRIJETNO POČUTJE V NAŠEM VRTCU VAM IN VAŠIM OTROKOM ŽELI
KOLEKTIV STROKOVNIH DELAVK VRTCA GORNJI GRAD IN BOČNA

ravnateljica Blanka Nerad, prof. mg. inkl. ped.Main menu 2

EU Copyright | Page