Zapisniki

Na prvem skupnem roditeljskem sestanku, dne 12. 9. 2019, smo obravnavali naslednje vsebine:

  • Predstavitev življenja in dela v vrtcu;
  • Predstavitev Letnih delovnih načrtov posameznih oddelkov;
  • Aktualna problematika po oddelkih;
  • Razno.

Za podrobnejše informacije so v igralnicah oddelkov na vpogled zapisniki roditeljskih sestankov.

 

 

 

 Main menu 2

EU Copyright | Page