Projekti

 V tem šolskem letu bomo nadaljevali z že uveljavljenimi projekti, ki jih izvajajo vse skupine in sicer:

  • Cici bralna značka 
  • Cici vesela šola 
  • Mali sonček 
  • Varno v vrtec in šolo
  • Fit4Kid
  • Ekovrtec
  • Zdravje v vrtcu
  • Varno s soncem
  • in vrsto projektov, ki jih bodo izvajale  posamezne skupine po LDN oddelka

 

 

 

 

 Main menu 2

EU Copyright | Page