Projekti

 V tem šolskem letu bomo nadaljevali z že uveljavljenimi projekti, ki jih izvajajo vse skupine in sicer:

  • Cici bralna značka 
  • Cici vesela šola (za otroke, rojene leta 2011)
  • Mali sonček 
  • Pasavček
  • Porajajoča se pismenost, most med vrtcem in šolo 
  • Varno s soncem 
  • in vrsto projektov, ki jih bodo izvajale  posamezne skupine po LDN oddelka

 

 

 

 

 Main menu 2

EU Copyright | Page