Opis projekta Zdravje v vrtcu

Nekdanji Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je v letu 2006 oblikoval program promocije zdravja v vrtcih Ljubljanske zdravstvene regije "Zdravje v vrtcu", ki ga je kasneje razširil in ga danes Nacionalni inštitut za javno zdravje uspešno izvaja skupaj z vrtci po vsej Sloveniji.

Ključne naloge
Med številnimi komponentami zdravja je delovanje programa usmerjeno predvsem v dobro počutje ter preprečevanje in obvladovanje nastanka bolezni. Znotraj teh pa se bomo posvečali zlasti naslednjim temam:
A) Kronične nenalezljive bolezni  (nezdrava prehrana, telesna nedejavnost, kajenje, duševno in čustveno zdravje, medosebni odnosi, razvijanje pozitivne samopodobe, nasilje v družbi in družini in odnos do škodljivih razvad).
B) Poškodbe in zastrupitve (varno fizično okolje in varno vedenje).
C) Nalezljive bolezni (dobre higienske navade, prenos infekcij v notranjem okolju in promocija cepilnih programov).

V letu 2017 – 2018 je rdeča nit programa S HRANO ŠIRIMO OBZORJE
 
Letos bomo z rdečo nitjo programa Zdravje v vrtcu širili obzorja s pomočjo hrane. Prehrana ima skozi celotno življenje posameznika velik pomen, še posebej v obdobju otroštva. Zaradi te pomembnosti si želimo, da otroci čimprej osvojijo znanje in veščine o zdravi prehrani in jih nato z leti le še nadgrajujejo. Pomembno je, da jim na jasen in zanimiv način povemo kako pomembna je in kaj je zdrava prehrana. Navade, ki jih otroci pridobijo v otroštvu prenesejo tudi v odraslo obdobje, zato naj bodo te navade zdrave.Main menu 2

EU Copyright | Page