Opis projekta Mreža gozdnih šol in vrtcev

Naša vzgojno-izobraževalna ustanova, imenovana OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, ima dve enoti vrtca, in sicer Vrtec Gornji Grad, ki ima trenutno tri oddelke otrok, ter Vrtec Bočna, ki ima dva oddelka otrok, in je v letu 2017/2018 postala član Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije (http://gozdna-pedagogika.si/?page_id=2023), s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko (http://gozdna-pedagogika.si/?page_id=1839) in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo (http://www.zrss.si/).
Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo. Vzgojitelji z otroki redno obiskujemo bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.
Gozdni vrtci ponujajo otrokom odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja. Pri doseganju ciljev, ki sledijo kurikulu za vrtce, vzgojitelji upoštevamo otrokove naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svobodo, prosto igro, gradnjo socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke.
Obe enoti našega vrtca stojita v osrčju narave, precej daleč stran od večjih mest in mestnih onesnaževalcev. Večji del otrok biva v kraju Gornji Grad in okoliških vaseh, torej prihajajo iz podeželskega okolja in so zato vajeni stika z naravo. V bližini imamo travnike, reke in tudi gozd, kar je odlično izhodišče za izvajanje različnih dejavnosti, ki se navezujejo in povezujejo z gozdom. Te dejavnosti izvajamo v naših enotah tako rekoč že od vsega začetka obstoja praviloma vsi oddelki vrtca, pri čemer so seveda starejši otroci bolj aktivno vključeni v te dejavnosti, mlajši pa se z njimi srečujejo v okviru svojih razvojnih sposobnosti.

Dejavnosti gozdne pedagogike vključujemo in povezujemo z drugimi temami in projekti, saj je gozd čudovita možnost za povezovanje več področij kurikula, če ne skorajda vseh. Elemente gozdne pedagogike tako vključujemo v življenje vrtca. Gozd v pozitivnem smislu izkoriščamo:

  • kot možnost razvijanja pozitivnega (odgovornega in spoštljivega) odnosa do narave;
  • kot sredstvo za spoznavanje narave – rastlin, živali (prepoznavanje dreves in plodov, iskanje sledi in iztrebkov živali, poslušanje oglašanja živali, ipd.), pri čemer uporabljamo različne raziskovalne pristope;
  • kot sredstvo za razvijanje čutnega doživljanja sveta (opazujemo, poslušamo, vohamo, tipamo, okušamo, čutimo: rastline, živali, plodove, veter, sonce  - vse kar nas obdaja ob bivanju v gozdu);
  • kot sredstvo za obdelavo ekološke tematike (neprimerno odlaganje odpadkov, otroci iščejo stvari, ki ne sodijo v gozd, ipd.);
  • kot možnost razvoja gibalnih sposobnosti (pridobivanje splošne vzdržljivosti s hojo navzgor, pridobivanje spretnosti, koordinacije, ravnotežja s prestopanjem naravnih ovir, izogibanje vejam, kotaljenjem po jasah, ipd.);
  • kot prostor, kjer se lahko otroci sprostijo (ne samo telesno, temveč tudi čustveno, mentalno);
  • kot prostor za nabiranje naravnega likovnega materiala in kot celota za likovne navdihe (likovne kolonije v naravi, motivi za ustvarjanje iz narave);
  • kot prostor za igro (ureditev gozdnega kotička, ki ga otroci večkrat obiskujejo in dopolnjujejo).

Odzivi otrok na vključevanje gozdne pedagogike v vrtčevsko življenje so zelo pozitivni. Otroci se zelo veselijo bivanja na prostem, v naravnem okolju. Zelo radi obiskujejo kotičke v gozdu. Igra, gibanje, bivanje, spoznavanje narave jih sprošča in telesno krepi. Prav to – sprostitev, telesna aktivnost in pa pridobivanje spoštljivega in odgovornega odnosa do narave - so po našem mnenju glavne prednosti gozdne pedagogike. Tudi starši so zagovorniki bivanja in aktivnega preživljanja časa na prostem ter na povezovanje vzgojnega dela z gozdom gledajo pozitivno oziroma ga podpirajo.
Prav zaradi navedenih pomembnih razlogov imamo namen v naših enotah vrtca tudi v bodoče izvajati dejavnosti, ki se navezujejo na gozdno pedagogiko.
V našem vrtcu vodi projekt Petra Krajnc (petra.krajnc@guest.arnes.si).

Foto utrip naših gozdnih dogodivščin:


Raziskovanje travnikov (foto: Renata Humar)


Gozdna gugalnica (foto: Erika Pavšek)


Šotor (foto: Petra Krajnc)

 Main menu 2

EU Copyright | Page